Покаянія отверзи ми двері

Оригінальний текст

Покаянія отверзи ми двері, Жизнодавче, утренюєт бо дух мой ко храму святому Твоєму, храм носяй тілесний весь осквернен; но яко щедр, очисти благоутробною Твоєю милостію.

На спасенія стези настави мя, Богородице, студними бо окалях душу гріхми і в ліности все житіє моє іждих; но Твоїми молитвами ізбави мя от всякія нечистоти.

Множества содіянних мною лютих помишляя окаянний, трепещу страшнаго дне суднаго, но надіяся на милость благоутробія Твоєго, яко Давид вопію Ти: помилуй мя, Боже, по велицей Твоєй милости.

Переклад

Покаяння відкрий мені двері, Життєдавче. Лине бо зранку дух мій до Храму святого Твого. Храм же мій тілесний осквернений весь. Ти ж, як Щедрий, очисти з добросердної Твоєї милости.

На стежку спасіння направ мене, Богородице, бо ганебними гріхами осквернив я душу свою, і в лінощах все життя своє прожив. Молитвами ж Твоїми позбав мене від всякої нечистоти.

Багато гріхів мною вчинених згадуючи, окаянний, жахаюсь страшного дня судного. Проте, надіючись на ласку милосердя Твого, як Давид, благаю: помилуй мене, Боже, з великої Твоєї милости.